Få oversikt over din virksomhet!

Med skreddersydde rapporter og verktøy for bilsalg, verksted og delelager

CarCloud - Digitale løsninger for bilbransjen

CarCloud gir deg oversikt over alle avdelinger i ditt verksted eller bilbutikk ved å samle og knytte sammen relevante data på tvers av systemer. Dette gjøres via API-integrasjoner, fil-importer eller manuell input direkte i løsningen.

Våre dashbord og verktøy er skreddersydd for din virksomhet og finnes alltid tilgjengelig ved å logge inn i vår web-baserte skyløsning enten via desktop eller mobil.

Bilsalg

Bilsalgsmodulen i CarCloud hjelper deg med å holde oversikt over hvordan dine avdelinger ligger an i forhold til salgsbudsjett ned på hver enkelt bilmodell og selger samt trender for salg sammenlignet med tidligere år, ordrereserve og status på bruktbillager.
Ønsker du mulighet for å se data på overordnet konsern nivå støttes også dette.

Er det noe du savner for å få et godt bilde av din forretning hjelper vi deg gjerne!

Verksted og delelager

Skal man jobbe effektivt og lønnsomt er det essensielt at alle styrer mot samme mål. Verksted og delelager modulen i CarCloud har som mål å forankre dette målet helt ned til hver tekniker såvell som å gi aggregerte oversikter på et nivå som ledergruppen er fornøyd med.

  • Daglig presetasjonsbilde for tekniker
  • Mulighet for å knytte flere teknikere sammen i par
  • Totaloversikt og trender pr år, måned og uke 
  • Oversikt over åpne og forhåndsplanlagte ordre
  • Skreddersydde internkontroller av utførte verkstedjobber

 

Integrasjoner

Det er et hav av forskjellige DMS, ERP og CRM systemer, vi jobber kontinuerlig med å øke kunnskap om ditt system slik at vi kan hente ut relevante data og gi deg verdien av dem.

Ta kontakt så finner vi en løsning for ditt behov!

Ta kontakt

Etter mange år i bilbransjen har jeg selv opplevd en stor mangel på programvare som samler rapporteringsdata på tvers av systemer. I noen tilfeller kan det også være at rapportene dine kolleger leverer er forskjellige fra gang til gang basert på hvem som lager dem. Dette gjør at det kan være vanskelig å få en total oversikt over din virksomhet spesielt etter hvert som den vokser og rapporteringsbehovet øker.

For at du og dine kolleger skal kunne fokusere mest mulig på drift av virksomheten og ikke minst rapportere på samme tall har jeg laget CarCloud.

Med vennlig hilsen
Joakim Lea
900 87 366
joakim@solantra.no