Alle filter som lar deg velge flere opsjoner som f.eks bilmerker har nå fått et hurtigvalg hvor du kan velge “Alle” eller “Ingen”