Transaksjonsoversikten for verksted og delelager har nå fått en overhaling slik at den er mer brukervennlig og gir et mer detaljert bilde helt ned til hver innleste transaksjonslinje.

Ny funksjonalitet: