Når du trykker på “Se detaljer” i team oversikten på teams dashbordet er det nå mulig å se hvilken avdeling og konto omsetningen er knyttet opp mot for hver av medlemmene i teamet.